Az általános szerződési feltételek vonatkoznak az Islabuena cég által eladott termékekre és szolgáltatásokra, a www.kertizoldseg.ro virtuális boltban, a Vevő által.

 1. Meghatározások


A következő feltételek jelentései:


Vásárló – az a fizikai személy, cég, gazdasági társaság vagy jogi személy aki egy Rendelést ad le.

 Eladó – Islabuena kereskedelmi cég, Maros megye, Iszla 97 sz. alatti székhellyel

Termékek és Szolgáltatások -minden olyan termék vagy szolgáltatás, beleértve a Rendelésben meghatározott dokumentumokat és a szolgáltatásokat, amelyeket  az Eladó biztosít a Vevőnek.

 Rendelés – elektronikus úton vagy telefonon leadott dokumentum forma a Vevő és az Eladó között, ami által az Eladó vállalja, hogy az árukat és szolgáltatásokat kiszállitja, valamint a Vevő vállalja, hogy átveszi azokat a termékeket és szolgáltatásokat és kifizeti őket.


Szerzödés – az Eladó részéről szóbeli vagy irásbelileg megerösitett Rendelés.

Szellemi tulajdonjogok

Minden szellemi jog, mint például a know-how, a szerzői jog és adatbázis jogok, szerzői jog,  tervezési, mintaoltalmi jogok, szabadalmi jogok, védjegyek az összes fent emlitett domain neveknek.

Műszaki adatok – minden adat és/vagy termék, szolgáltatás leirása, ahogy megvan határozva a Rendelésben.


2. Szerzödéses dokumentumok

Elektronikus úton vagy telefonon keresztüli rendelés a www.kertizoldseg.ro honlapon, a Vásárló egyetért a kommunikációs formával (telefonon keresztül vagy e-mailben) miáltal az Eladó műveleteket végez.
A Rendelés a következő fontossági dokumentumokból lesz összeállitva:


a. A Rendelés (a helyesen leadott szállitási és számlázási adatokkal együtt) és ennek sajátos feltételei

b. A Vásárló sajátos, különleges feltételei (ott ahol szükséges)


c. Általános szerzödési feltételek

Amennyiben az Eladó visszaigazolja a Rendelést, ez magába foglalja a Rendelés teljes körű feltételeit.

 A Rendelés akkor tekinthető befejezettnek az Eladó által, ha van egy szóbeli (telefonos), vagy elektronikus (e-mail) megerösités az Eladó részéről a Vásárló felé, anélkül hogy visszaigazolást igényelne. Az Eladó egyáltalán nem tartja egy visszaigazolatlan Rendelésnek.

A jelenlevő Szerződés akkor lép hatályba, miután az Eladó megerösitette a Rendelést. A megerösités telefonon vagy elektronikus úton (e-mail) történik.

Általános szerzödési feltételek lesznek majd az így megkötött Szerzödésben.


3. Az Eladó kiterjesztett felelösségei

a. Az Elado fogja használni a saját szakmai és teknikai ismereteit, hogy elérje a Rendelésben levő eredményeket és kiszállitja a Termékeket, Szolgáltatásokat, melyek teljesitik a Vásárló igényeit és elvárásait.


b. Az Eladó honlapján közölt információk tájékoztató jellegüek, melyeket az Eladó előzetes tájékoztatás nélkül módosithat.

c. Kommunikálás a bolttal -  lehet tenni kölcsönhatásban vele, vélemények küldése a termékekkel kapcsolatban vagy kommunikálás az ‘’Elérhetőség’’ mezőben feltüntetett cimeken.

Az oldalról kilesznek zárva vagy figyelmen kivül hagyva mindazok a tanácsok, rágalmazások, melyek káromkodásos, sértő nyelvezeten vannak fogalmazva.

Az Eladónak megvan a szabadsága, hogy indoklások nélkül kezelje a kapott információkat.

 4. Engedményezés és alvállalkozás

 Az Eladó engedményezheti és / vagy alvállalkozásba adhatja a szolgáltatásokat egy harmadik félnek, ami a Rendelés teljesitését érinti, a Vásárló tájékoztatásával, amire nem szükséges ennek a beleegyezése.

Az Eladó mindig köteles lesz a Vásárlóval szemben az összes szerzödésben levő kötelezettségekben.

 5. Szellemi és ipari tulajdonjogok

 A Vásárló tudomásul veszi a szellemi tulajdonjogokat, illetve az Eladótól kapott információkat nem adja ki egy harmadik fél számára és nem teszi nyilvánosságra (az internetre vagy mass médiának).


Továbbá, az oldal neve és grafikai védjegyei az Islabuena cég tulajdonában lévő SC Lannak, melyeket nem lehet letölteni, másolni vagy felhasználni  a tulajdonos írásbeli engedélye nélkül.

 6. Titoktartás - Reklám

Bármiféle információ, mellyet a Vásárló nyújt az Eladó felé, az Eladó tulajdonában maradnak. Ezeket csakis a Szerzödés teljesitéséért lehet felhasználni és csak az Eladó irásba foglalt beleegyezésével lehet nyilvánosságra hozni miután beszerezte a  titoktartás iránti elkötelezettséget.

 A Vásárló, semmiféle nyilvános nyilatkozatot, reklámot, sajtóközleményt vagy más közzétételi módot más felek iránt nem fog tenni a  Rendeléssel kapcsolatban az Eladó irásbeli beleegyezése nélkül.

 7. Büntetési feltételek

Abban az esetben, mikor a kiszálitási feltételeket vagy a Rendelés elinditását az Eladó nem tudja betartani, ez köteles értesiteni a Vásárlót a körülbelüli kiszállitási időpontról. A Vásárlónak jogában áll hogy a törvény által megengedett kárpotlást igényeljen az Eladótól abban az esetben, ha az Eladó a Szerzödésben magszabott feltételeket egyáltalán, vagy részlegesen hajtotta végig.


Abban az esetben, ha a Vásárló a saját hibájából késlelteti a termékek kifizetését a számlában meghatározott időben, köteles napjára 5%-os  büntetést fizetni az össz értékre.

 Abban az esetben, ha az Eladó hibás iformációkat kap a számlázással vagy a kiszállitással kapcsolatban, egy újabb határidő jön létre (3 munkanapon belül)a Rendelés teljesitése érdekében.


8. Számlázás - Kifizetés

Az ár, a kifezetési mód és a fizetési határidő megvannak határozva a Rendelésben. Az Eladó kiállit egy számlát a Vásárlónak a kiszálitott Termékekre és Szolgáltatásokra, ezáltal a Vásárló kötelessége lesz- a törvénynek megfelelöen a kiállitott számlához az összes szükséges adatot megadni.

9. Kockázatok és felelősségek


Kiszállitás

Az Eladó kötelessége hogy Marosvásárhelyen belül elküldje a Termékeket és Szolgáltatásokat személyesen a Vásárló lakására vagy gyorsfutár rendszerrel.

Szállitás – Csomagolás

Azon az eseten kivül, hogy az Eladó nem eltéröen állapodott meg a Vásárlóval, az Eladó mentesül a kockázatok és felelösségek alól a Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban, amikor a futár cég- akivel szerzödést kötött az Eladó-kézbesitette a rendelést a Vásárlónak vagy ennek  a képviselőjének.

Az Eladó biztositani fogja a Termékek, Szolgáltatások helyes becsomagolását és a szükséges iratok továbbitását.

Az Eladó Románia területén szálitja ki a megrendeltTermekéket, Szolgáltatásokat.

10. Elfogadás

Az elfogadás akkor kerül sorra, mikor a Termékek, Szolgáltatások megfelelnek a Rendelésben megemlített műszaki jellemzökkel. Abban az esetben, ha a Vásárló észreveszi hogy a kiszállított Termékek vagy Szolgáltatások nem egyeznek meg a műszaki elöírásoknak, akkor az Eladó megfelelöen helyrehozza a Termékeket és a Szolgáltatásokat.

11. Tulajdonjog átruházása


A termékek és a szolgáltatások feletti tulajdonjogok átkerülnek a kifizetés (melyet  a Vásárló végezett el) időpontjába a Rendelésben megadott cimre. A szállitás alatt értjük a szállitási dokumentumok (ha a futár viszi ki) vagy a számla aláírása, abban az esetben, ha az Eladó személyzete szállitja ki.

Ha a futár szolgálat szállitja ki a Termékeket, a Vásárló nem jogosult a csomagok kibontására mielött nem írta alá a szükséges dokumentumokat, csak utolag, miután aláirta és fifizette az esetleges összeget.

 12. Felelösség

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, mit a Vásárló vagy egy harmadik személy szenvedett el a Termékek és Szolgáltatások használatából eredően, különösen az elveszett Termékekért. 

Az Eladó nem lesz felelős abban az esetben, ha az alvállalkozói vagy bármiféle partnerei részt vesznek a Rendelés végrehajtásában, de nem teljesítik a Szerzödés összes kötelezettségeit.

13. Kényszerhelyzet

Egyik fél sem tehető felelössé a szerzödéses kötelezettségek elmulasztásáért, hogyha az ok egy kényszerhelyzet. A kényszerhelyzet olyan kiszámíthatatlan / elkerülhetetlen esemény, melyet a felek nem kontrolálhatnak.


14. Alkalmazandó jog - Joghatóság

A Szerzödés román törvények szerint van megírva.

Az esetleges jogviták a szervező és a résztvevők között békés úton megoldhatóak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az illetékes román bíróságokon.

15. Különféle Rendelkezések

A szerződő felek  független vállalkozóknak lesznek tekintve és az egyik félnek sem áll majd jogában vállalni vagy létrehozni a másik rovására kötelezettségeket.

A feltételek a jelen szerződésben helyettesitenek más írásos vagy szóbeli megállapodást a felek között, a Szerződés tárgyával kapcsolatosan, melyek nem módosíthatóak / cserélhetőek csakis a felek közös és aláírt megegyezésével.


Kapcsolatfelvétel

Elérhetőség:

Telefon:0365-424.024

E-mailt küldök